Ø Daluyong Ê filipino Ang Daluyong Kung Saan Nagwawakas Ang Maganda Pa Ang Daigdig Si Lino Rivera, Dating Bakero Ng Isang Asendero, Ay Nabigyan Ng Pagkakataong Magmay Ari Ng Sambanos Na Lupa Buhat Sa Butihing Si Padre Echevarria Modelo Si Lino Ng Taong Dahil Sa Pagsisikap At Kabutihang Loob Ay Nakalaya Mula Sa Pamatok Ng Sistemang KasamBukod Sa Daluyong Ng Mga Pagbabagong Maaaring Maganap Dulot Ng Repormang Agraryo At Ng Pag Asa Ng Maginhawang Kinabukasan Para Sa Maliliit ☆ read Á Daluyong by Lazaro Francisco Ç Na Mamamayan, Tinatalakay Rin Ng Nobela Ang Daluyong Ng Mga Puwersang Sumasalansang Sa Mga Pagbabago T Pag Asang Ito hhhhhhhhhhhhhhhh Do I really consider this as something read when I ve only browsed through the chapter summaries lolConsidering this to be a book that was forced for us to read, I really wasn t much of a fan but somehow I found this much entertaining than its first book, Maganda Pa Ang Daigdig I am really disheartened by the fact that Bb Sanchez died in the end because it kind of gave me a false message on how cruel life could be which really was unnecessary because the whole book was about disappointments Haha I really don t know how to review books But anyway, I am happy this is over with LINO, SANA SINABI MO KAY LORETO NA MAHAL MO SIYA EH NOH PARA HINDI NAGKANDA LOKO LOKO YUNG BUHAY MO rant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *