Benim gibi r yalara takm , zaman nda r ya g nl bile tutmu olanlar n ok sevece ine eminim Alper Can g z abs rdl nde, kolay okunan e lenceli bir kitap Ayn olaylar Profes r ve Nejat n bak a s ndan da okumak isterdim Okudu um ilk Hakan B ak kitab ve kesinlikle son olmayacak.
Hakan B ak n n ilk okurlar ndan oldu umu gururla beyan ederim Romantik Korku ve R ya G nl ilk kt klar nda TRT de bir tan t m olmu tu, o tan t m zerine al p okumu tum Puanlama sizi yan ltmas n Hakan B ak kuvvetli bir kalem asl nda Ama janr hi bana g re de il Bu kadar s rrealite beni ok yoruyor Bu arada Hakan B ak n n moderat rl nde bir etkinli e kat ld m, ok ho land m konu malar ndan, slubundan, bak a s ndan zlemesi, dinlemesi zevk M tevazi ve ho bir insan Tan mak isterdim.
Yamda Benim R Yalar M G Ren Birini G R Yorsam Ya Da Ger Ek Ya Am M Sand M Yaln Zca R Yamda G Rd M Ki Inin R Yas Ysa Haluk Yaln Zca Bir R Ya Kahraman Ysa Ger Ekten Ya Am Yorsa, Soluk Al P Veri I R Ya Icab YsaO Zaman Kendimi Imdiklemem Anlams Z Birinin R Yay G Reni Imdiklemesi Gerekir Bunu Benim Yapmam M Mk N De Il Yine Bir B [ read Online Rüya Günlüğü Ë american-civil-war PDF ] by Hakan Bıçakcı µ Akc Apartman , Yan P S Nen Sar Beyaz Klar, Kom U Evlerden Duyulan Konu Malar Ve T Slamalar Uzun Merdivenler, Flula An Seyirler, Y Zle Meler, Ok Tan D K Gelen Tuhaf Eyler Mant A S Nan Tekd Zelikler, B Kk Nl Klar, Birbirine Benzeyen Sokaklar, I I E Ge En R Yalar, Yazarsan Kurtulursun , Aresizler, Gevezeler Ve Uzun Suskunluklar Kom Ular M Bir Hayal Olabilir Mi Sevgilim, Dostum, Annem Nerede Ben Kimim Hayat Bir R Ya Gen Bir Adam Ba Kas N N Hayat N R Yas Nda Ya Arsa Ne Olur Biz Kimin R Yas Y Z Haluk, R Yas Nda Bir Ba Kas N N Hayat N Dikizliyor Bir R Ya Dedektifi Gibi Bu Adam N Pe Ine D Yor Ve Giderek Takip Etti I Adama D N Yor Her Ey Birbirine Kar Yor Hakan B Akc , Mu L Kl Kullanarak Kesinli I, Ger Eklikten Ka Arak Ger E I Anlat Yor R Ya G Nl , B Akc K Lliyat N N Sars C Duraklar Ndan Biri Yarisina kadar cok guzel gitse de yarisindan sonra icinde bir olmamislik barindiran kitap Yine de birkac cumle var ki sadece onlar icin bile yi ki okumusum diyebilirim.
Hakan B ak biraz daha zorlasa a da T rk edebiyat n n Stephen King i olabilecek potansiyele ger ekten sahip R ya G nl ilk d nem kitaplar ndan olmas na ra men m thi psikedelik izofrenik elere sahip Normalden anormale do ru yava yava siz ne oldu unu anlayamadan a yor t msekleri Hakan B ak n n her yazd n severim, bunu da ok sevdim vermemin sebebi biraz s radan ve dura an bir anlat m tercih etmi olmas ndan dolay yer yer s k lm olmamdan Yoksa yazar 2001 de Inception a ilham verecek bir kitaba imza atm Son olarak de inmeden ge emeyece im Hayat m n bir d neminde mutlaka bir Hakan B ak apartman nda ya amak istiyorum.
Yazar n gen lik eseri elbette ki o zamanlar yapt hatalar yapmaz diyoruz Ele tirmemiz gereken O lak Yay nc l k kitab okumadan edit r deste i vermeden mi bast rd Bu rnek benden Haluk evinde b cek ilac tutuyor Yatak odas nda b cek g r yor B ce i ld rmek i in t p sonuna kadar bo alt yor ve yata na yat p uykuya devam Sabah b cek ilac kokusuna ra men huzur ve d zen duygusu ile uyan yor De il yar m silindir b cek ilac iki f s dedodrant kokusu insan rahats z eder Deodrant t plerinin zerinde ci erlere ok ekilirse hayati risk ta d yaz yor Ger ek hayatta Haluk ertesi sabah huzur ve d zen duygusu ile uyanamaz, belki de h uyanamaz Ama bu gotik roman o y zden insanlar n b cek ilac na ba kl olabilir Sayfa 121 de b cek cesedi tamlamas ☆ Rüya Günlüğü ☆ Hakan B ak y seviyorsan z okuman z gerekti ini d nd m kitap Sonlara do ru ok fazla kafa kar kl oldu undan yak nanlar var fakat yazar zel k lan da kitaplar n n sonunu hep karma k ve net olmayan bir ekilde bitirmesi bence Nas l yorum yapaca m bilmiyorum a k as nk kitaplar yorumlamayal uzun zaman oldu, kusuruma bakmay n Yine de en basit ekilde, belirsizlikleri ve Hakan B ak n n yaz m tarz n seviyorsan z bunu da sevebilirsiniz 4,5 5 Hakan B ak dan imzal bir adedine sahip oldu um bu kitab okuduktan sonra bir ok konuda karars z kald m Metafizi imsi olaylar var ve hi bir sonuca ba lanm yor Hikaye ak nda bir sorun yok fakat bu olaylar n neden ya and biraz havada kal yor Bunun d nda ben Hakan B ak n n slubunu be eniyorum.R ya G nl ilgin bir yk olabilecekken roman olsun diye zorlanm ve bitmek bilmeyen bir d ng ye d m ok fazla tekrar var, devaml ayn b l m okuyormu gibi hissediyorsunuz, stelik finalde de kli e olsa bile kitab kurtarabilecek tek y ntem tercih edilmeyerek tam bir hayal k r kl olmu.
Her eyin ipleri ellerimde gibi fakat hi bir eyi de i tiremiyorum s.
144.
Birka sayfa Alper Can g z m okuyorum diye sorarak ge ti, biraz da roman n ba kahraman n n erkeksel mevzular n n m derdini okuyorum diye sorarak kafam kar t lla benzeterek okumak zorunda de iliz tabii Zaten vapurlarla dolmu lar n kar la t rmal analizi ba lad yerden andan itibaren ba kas n n roman olmaktan kt , Hakan B akc n n oldu bence na izane fikrim Ke ke r ya g renlerin bir eyleri de i tirmesi m mk n olsayd , ama iplerin bir tanesi de r ya sahibinin elinde Esra da kim sorusunu mesela tam zaman nda cevaplayabilseydi ke ke r ya g ren kahraman m z Ama okur da g s z, o da Esra y hat rlam yor, ancak kitap iyice a ld ktan, bittikten sonra bir eyler a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *